Модерна диагностика с PicoScope

Стъпка №5
Изпитване за шум и вибрации
Стъпка №4
Тестването на налягането с WPS500X
Стъпка №3
Модерна диагностика с PicoScope
Стъпка №2
Начало на диагностиката с PicoScope
Стъпка №1
Диагностика с PicoScope с ръководство на български

Курс на обучение за потребителите, използващи модерните технологии на PicoScope включващ:

  • Практически демонстрации на тестове за едновременно снемане на данни от компонентите.
  • Разбиране на връзката между различните компоненти.
  • Майсторски съвети
Стъпка №3 - Ръководство на български
Стъпка №3 - Ръководство на български