Модерна диагностика с PicoScope

Стъпка №3
Модерна диагностика с PicoScope

Курс на обучение за потребителите, използващи модерните технологии на PicoScope включващ:

  • Практически демонстрации на тестове за едновременно снемане на данни от компонентите.
  • Разбиране на връзката между различните компоненти.
  • Майсторски съвети
Стъпка №3 - Ръководство на български
Стъпка №3 - Ръководство на български