Модул за CAN протоколи -
интерфейс за предаване на данни в реално време

CAN Test Box ви дава лесен достъп до 16-те пина на диагностичния OBD конектор, който е монтиран на всички модерни превозни средства. В зависимост от конфигурацията на превозното средство, това може да ви позволи да проверите захранването, зaземяването и качеството на сигнала на CAN шината. CAN Test Box може да се свърже към  вашия PicoScope или всеки друг подходящ осцилоскоп към, за да наблюдавате всички налични сигнали, като CAN High и Low сигналите.

Код за поръчка: PP619

613,00 лв. с вкл. ДДС

CAN Test Box се свързва към OBDII / EOBD конектора на превозното средство и ви позволява лесно да диагностицирате електрически неизправности.

 • Незабавно проверете захранващите и заземителните вериги
 • Идентифицирайте протоколите за комуникационни връзки
 • Свържете осцилоскоп за улавяне на сигнала и събиране на данни за формата на сигнала
 • Съвместим както с 12V, така и с 24V превозни средства

Как работи CAN test box?

 

CAN Test Box използва номерирани светодиоди със задно осветяване, които светят, когато има данни за сигнала на съответния щифт. Пулсиращите светодиоди показват, че сигналите са силни или слаби.

Светодиодите показват следните сигнали:

 • LED 1/9 – 485A/485B (Собствена информация на производителя)
 • LED 2/10 – Bus+ Line J1850/Bus- Line J1850
 • LED 3/8/12/13 – бъдещ ъпгрейд
 • LED 4 – Шаси GND (ЗАЗЕМЯВАНЕ)
 • LED 5 – Сигнал GND (СИГНАЛ)
 • LED 6/14 – CAN High от SAE J2284/CAN Low от SAE J2284
 • LED 7/15 K Линия на ISO9141-2 и ключова дума 2000485A/L Линия на ISO9141-2 и ключова дума 2000
 • LED 11 – Часовник
 • LED 16 Batt+ (захранване)

CAN Test Box ви позволява да свържете вашия PicoScope или друг съвместим осцилоскоп, което ви дава възможност да наблюдавате всички налични сигнали, като сигналите CAN High и Low. Портовете за щифтове на терминала на CAN Test Box са съвместими със стандартни 4 mm жакове.

 • CAN Test Box включва кабел от 2,5 метра, така че да можете:
  да работите на удобно място, далеч от диагностичния конектор
 • да използвате допълнителен PASS-TROUGHT конектор, така че да можете да свържете своя сканиращ инструмент едновременно с вашия осцилоскоп.
 • CAN Test Box се захранва от диагностичния конектор, така че не са необходими батерии или захранващ адаптер.

Типична употреба

Свързването на Can Test Box към 16-пиновия OBD диагностичен конектор на превозното средство осигурява неинвазивна тестова точка към всички свързани вериги. Светодиодите светят и показват състоянието на 16-те пина. 4-милиметровите „бананови“ гнезда позволяват лесно свързване на PicoScope за анализ на вериги, „джъмперни кабели“, вариант за проверка на флаш код и бордови устройства, „запазване на паметта“ (по време на изключване на акумулатора). Чрез PASS-TROUGHT конектор и 2,5-метровият си кабел, Can Test Box може да се използва заедно с вашия сканиращ инструмент и ви извежда дистанционен достъп на 16-пиновия конектор, което позволява едновременни тестове със сканиращия инструмент и осцилоскопа. Така можете да правите:

 • Тест на захранване и заземяване за комуникационни грешки
 • CAN HI CAN LOW активност (в зависимост от производителя).
 • Удобна точка за достъп с „джъмпърен кабел“ за достъп до флаш код или при процедури за инициализация.
 • Удобна точка за свързване на устройство за „запазване на паметта“ дори при смяна на акумулатор.
 • Дистанционен удобен достъп до скритият 16-пинови конектори чрез 2,5-метров кабел
 • Функцията за PASS-TROUGHT не ограничава достъпа до инструмента за сканиране, когато е свързан през Can Test Box

Ако желаете да научите повече за възможностите и техническите спецификации на CAN test box, разгледайте Ръководството за потребителя