Тестването на налягането с WPS500X

Стъпка №4
Тестването на налягането с WPS500X

Курс на обучение за използване на нашия датчик за налягане WPS500X, който включва:

  • Изобразяване на екрана на налягането във времето
  • Снемане на данни от тест за компресия чрез WPS500X и разчитане на резултатите
  • Практически демонстрации
  • Други измервания на налягането
    чрез WPS500X
Стъпка №4 - Ръководство на български
Стъпка №4 - Ръководство на български