Подобренията в амортизацията и звукоизолацията в модерните автомобили означават, че вибрациите и шумът, които биха били пренебрегнати преди това (чрез включване на радиото), сега са диагностични главоболия. Могат да се изразходват много часове и са се подменят множество части, за да се проследят и открият оплакванията на клиентите.
Комплектът NVH работи с вашия PicoScope, за да идентифицира бързо източника на проблема. Ако жалбата на клиента е шум, използвайте микрофона; ако проблема е вибрация, използвайте акселерометъра. Сложният софтуер бързо установява източника на проблема.
Комплектът може да бъде подобрен с аксесоари, за да ви се даде възможност и за балансиране на линията на движението на автомобила.

Комплект за шум и вибрации

Шум, вибрации, груба работа на двигателя и балансиране:

Комплектът PicoDiagnostic NVH (Noise, Vibration and Harshness) ви позволява идентификация и диагностициране на нежелани източници на вибрации и шум в превозното средство. Той е икономически ефективният отговор на многото проблеми с шумa, вибрации, груба работа на двигателя, с които се сблъскват техниците днес. Предоставя диагностика в реално време под формата на: графична диаграма, честотна диаграма, 3D честотна диаграма,броя на оборотите за минута или скорост на движение по пътя. Възможността за стартиране на записа преди пътен тест и възпроизвеждане на записа за анализ при връщане в сервиза позволява на водача да се съсредоточи върху шофирането по време на теста.
Нашият комплект NVH работи с осцилоскопи за автомобили PicoScope 4000 Series и е наличен в редица конфигурации, които отговарят на вашите нужди (инструмент за сканиране J2534 или VCI не са приложени).

20 Hz само вибрация
20 Hz само вибрация
200 Hz вибрация и шум
200 Hz вибрация и шум
20 kHz само шум
20 kHz само шум

Коренът на всички проблеми с шума, вибрациите и грубата работа е вибрацията. В някои случаи това са необичайни вибрации, а в други случаи те винаги са налице (например горивния процес). Те обаче никога няма да стигнат до водача или пътниците.
Шумът е вибрация, предавана във въздуха, която се чува, тогава когато достигне човешкото ухо. Диапазонът на „идеален слух“ е от 20 Hz до 20 kHz и вибрациите обикновено се усещат при честоти под 200 Hz; В припокриващия се честотен диапазон вибрациите могат да бъдат усетени и чути. За да се справят ефективно с този честотен обхват, комплектите PicoDiagnostics NVH съдържат микрофони (за звук) и акселерометри (за вибрации).
Традиционно проблемите с шума и вибрациите се възприемат като трудни за решаване и субективни, тъй като хората имат различни нива на чувствителност. Ефективното справяне с тези проблеми изисква да разполагате с правилните инструменти и процедури за обективно и просто диагностициране – PicoDiagnostics NVH.
Добавете комплекта Optical Sensor – оптичен сензор, така че да можете да използвате уреда и за балансиране на задвижващия вал. Простият потребителски интерфейс ви позволява лесно да идентифицирате и коригирате дисбаланса по бърз и последователен начин.

3-осов NVH диагностичен комплект

3-осов NVH диагностичен комплект Код на поръчката: PP986

4- осов NVH диагностичен комплект

4- осов NVH диагностичен комплект

Комплект оптичен сензор

Комплект оптичен сензор