Предоставяне на лиценз.

Предоставяне на лиценз. Материалите, съдържащи се в това издание, са лицензирани, а не продадени. Pico Technology Limited („Pico“) предоставя лиценз на лицето, което инсталира този софтуер, при спазване на условията, изброени по-долу.

Достъп

Лицензополучателят се съгласява да разреши достъп до този софтуер само на лица, които са били информирани и са съгласни да спазват тези условия.

Употреба.

Софтуерът в тази версия е предназначен за употреба само с продукти на Pico или с данни, събрани чрез продуктите на Pico.

Критично важни приложения.

Тъй като софтуерът се изпълнява на компютър, който може да работи с други софтуерни продукти, и може да бъде подложен на смущения от тези други продукти, този лиценз изключва използването в приложения, които са „критични за мисията“, например системи за поддържане на живота на устройството на което е инсталиран софтуера.

Вируси.

Този софтуер непрекъснато се следи за вируси по време на производството. Въпреки това, потребителят е отговорен за проверката на вируса на софтуера след неговото инсталиране.

Ъпгрейд.

Ние предоставяме безплатни обновявания от нашия уебсайт на адрес www.picotech.com. Запазваме си правото да таксуваме за актуализации или замествания, изпратени на физически носители.