Изпитване за шум и вибрации

Стъпка №5
Изпитване за шум и вибрации

Еднодневен курс на обучение за използване на нашия датчик за налягане WPS500X, който включва:

  • Изобразяване на екрана на налягането във времето
  • Снемане на данни от тест за компресия чрез WPS500X и разчитане на резултатите
  • Практически демонстрации
  • Други измервания на налягането чрез WPS500X
Стъпка №5 - Ръководство на български
Стъпка №5 - Ръководство на български